Anti-shafing gel มีสินค้า 3 รายการ

แสดง 1 - 3 จากทั้งหมด 3
 • เปิดหน้าต่างย่อ
  ฿ 75 มีในสต็อก

  เมื่อทำลงบนผิว เจลทูสกินจะรวมตัวกับผิวชั้นนอกทำให้เกิดชั้นฟิล์มที่ไม่อุดตันรูขุมขนช่วยหล่อลื่นและปกป้องผิวหนังบริเวณที่ใช้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงในโครงสร้ำงเซลล์ผิวหนัง และกระจำยแรงกดทับบนพื้นผิวหนังให้กว้ำงขึ้น ป้องกันปัญหำ กำรเสียดสี กำรระคำยเคือง และตุ่มพอง 2x2ml (ซองคู่)

  ฿ 75
  มีในสต็อก
 • เปิดหน้าต่างย่อ
  ฿ 450 มีในสต็อก

  เมื่อทำลงบนผิว เจลทูสกินจะรวมตัวกับผิวชั้นนอกทำให้เกิดชั้นฟิล์มที่ไม่อุดตันรูขุมขนช่วยหล่อลื่นและปกป้องผิวหนังบริเวณที่ใช้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงในโครงสร้ำงเซลล์ผิวหนัง และกระจำยแรงกดทับบนพื้นผิวหนังให้กว้ำงขึ้น ป้องกันปัญหำ กำรเสียดสี กำรระคำยเคือง และตุ่มพอง 20ml (ขวดปั้ม)

  ฿ 450
  มีในสต็อก
 • เปิดหน้าต่างย่อ
  ฿ 750 สินค้าหมด

  เมื่อทำลงบนผิว เจลทูสกินจะรวมตัวกับผิวชั้นนอกทำให้เกิดชั้นฟิล์มที่ไม่อุดตันรูขุมขนช่วยหล่อลื่นและปกป้องผิวหนังบริเวณที่ใช้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงในโครงสร้ำงเซลล์ผิวหนัง และกระจำยแรงกดทับบนพื้นผิวหนังให้กว้ำงขึ้น ป้องกันปัญหำ กำรเสียดสี กำรระคำยเคือง และตุ่มพอง 100ml (bottle)

  ฿ 750
  หยิบใส่ตะกร้า เพิ่มเติม
  สินค้าหมด
แสดง 1 - 3 จากทั้งหมด 3